dimarts, 28 d’agost del 2012

fraseologia

fraseologia f - Conjunt de frases fetes característiques d’una llengua o d’un registre.

ES fraseología
EN phraseology
FR phraséologie

frase proverbial

frase proverbial f - Parèmia que es diferencia del proverbi perquè permet alteracions gramaticals per encaixar en el context de la frase on s’inclou.

ES frase proverbial
EN proverbial phrase
FR phrase proverbiale

filosofia vulgar

filosofia vulgar f - Recopilació de coneixements del poble, referits a la natura, l’existència de l’home i la seva actuació i de tota mena de coneixement possible, com a sistema jerarquitzat de judicis de valor sobre l’existència i el real amb vista a orientar l’actuació personal i col·lectiva, sense que hi hagi una autoria definida.

ES filosofía vulgar
EN vulgar philosophy
FR philosophie vulgaire

faula

faula f - Narració en vers o en prosa, de fets meravellosos que tenen per protagonistes animals o éssers inanimats i que generalment contenen un ensenyament moral.

sin. apòleg m

ES fábula
EN fable
FR fable