dimarts, 28 d’agost de 2012

fraseologia

fraseologia f - Conjunt de frases fetes característiques d’una llengua o d’un registre.

ES fraseología
EN phraseology
FR phraséologie