dissabte, 20 de setembre del 2008

citació

citació f - Text d’un autor que hom addueix en suport d’una opinió, d’una regla, etc.

ES cita
EN quotation
FR citation


Les citacions o frases cèlebres s'emmarquen dins la paremiologia sàvia: són petites peces que enclouen un pensament o ensenyament rimat o enginyós, d'autoria reconeguda.


Mira també


cesura

cesura f - Pausa mètrica que divideix el vers en dues parts anomenades hemistiquis.

ES cesura
EN caesura
FR césure


cançoner

cançoner m - Recull o llibre de cançons.

ES cancionero
EN song book
FR chansonnier


cançó

cançó f - Composició musical acompanyada d’un text destinat a ser cantat.

ES canción
EN song
FR chanson

diumenge, 14 de setembre del 2008

calembour

calembour m - Joc de paraules produït per la combinació de mots amb síl•labes semblants, trossejant la cadena fònica d’una manera diferent a l’habitual.

sin. calembur m

ES calambur
EN pun
FR calembour

Ex.: «Entre la rosa y el clavel, su majestad es-coja». Calembur de Francisco de Quevedo amb què guanya una aposta en dir-li a sa majestat que és coixa, sense embuts. (SERRA 1991).

Ex.: «Al cap i a la fi, se’n diuen fades perquè és un nom que, capgirat, es desfà. La fada es desfà, mostrant-se i desapareixent, com la substància dels somnis, que es fan i es desfan. Pau Riba a la novel·la Ena» (Quaderns Crema, 1987) (SERRA 1991).

cadència

cadència f - Distribució i combinació d’accents i mots que donen un ritme característic a cada idioma.

ES cadencia
EN cadence
FR cadence

bestiari

bestiari m - A l’edat mitjana, tractat didàctic i moral, on eren descrits els animals, reals o fantàstics, i era exposada la corresponent moralització de llurs trets i costums.

es bestiario
EN bestiary
FR bestiaire


barbarisme

barbarisme m - Paraula d’una altra llengua, que no es considera assimilada a la llengua pròpia.

ES barbarismo
EN barbarism
FR barbarisme

Ex.: En català, són barbarismes «barco», «bueno», «pues».