dimarts, 28 d’agost del 2012

filosofia vulgar

filosofia vulgar f - Recopilació de coneixements del poble, referits a la natura, l’existència de l’home i la seva actuació i de tota mena de coneixement possible, com a sistema jerarquitzat de judicis de valor sobre l’existència i el real amb vista a orientar l’actuació personal i col·lectiva, sense que hi hagi una autoria definida.

ES filosofía vulgar
EN vulgar philosophy
FR philosophie vulgaire