dissabte, 17 d’abril del 2010

etimologia popular

etimologia popular f - Relació espontània que estableix un parlant entre dos mots d’origen diferent però que presenten una semblança formal.

sin. atracció paronímica f

ES etimología popular
EN folk etymology
FR étymologie populaire