dissabte, 17 d’abril del 2010

equiparèmia

equiparèmia f - Refrany equivalent respecte d’un altre, d’un mateix sentit o anàleg.

sin. refrany equivalent m

ES refrán equivalente
EN equivalent saying
FR proverbe équivalent

Ex.: «Tal faràs, tal trobaràs» [CA] – «Qui mal fa, mal troba» [CA].