dilluns, 2 de juny del 2008

analogia

analogia f - Fenomen que acosta una forma lingüística a una altra que pertany a un paradigma més productiu.

ES analogía
EN analogy
FR analogie

Ex.: El plural «llapissos» en comptes del plural normatiu «llapis».