dilluns, 2 de juny del 2008

acte de parla

acte de parla m - Unitat comunicativa mínima feta per un parlant concret en una determinada situació comunicativa real.

ES acto de habla
EN speech act
FR acte de parole