divendres, 23 de maig del 2008

comparació

comparació f - Figura retòrica que consisteix en l’establiment explícit d’una relació de semblança entre dos elements (subjecte i objecte de comparació) units entre si per l’element d’enllaç (’com’, ‘igual que’, etc.).

sin. comparança f

ES comparación
EN comparatio
FR comparaison

Ex.: «Té més paraules que fulles té un pi verd».