divendres, 23 de maig del 2008

anàfora

anàfora f - Figura retòrica que consisteix en la repetició dels mateixos mots al començament de dues o més clàusules successives.

ES anáfora
EN anaphora
FR anaphore

Ex.: «Al gos flac, puces en ell», «No deixes les sendes velles per novelles».