dijous, 24 d’abril del 2008

Serra i Pagès, Rossend

Rossend Serra i Pagès (Barcelona, 1863 - Barcelona, 1929), escriptor.

Professor mercantil, va publicar llibres de geografia, estadística i economia en català, castellà i francès, i també té diverses peces de teatre.

Però la seva activitat més important és com a folklorista, on destaca per la seva tasca docent i sistematitzadora. Va ser professor a l'Escola d'Institutrius, promotor de la secció de folklore al Centre Excursionista de Catalunya (1904), director de la "Biblioteca Folklòrica Catalana" (des del 1906, i en col·laboració amb Ramon Miquel i Planas des del 1909) i membre fundador de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya, dirigit a la Universitat de Barcelona per Tomàs Carreras i Artau.

Des del 1925 pertany a l'Acadèmia de Bones Lletres i és col·laborador d'un bon nombre de revistes d'arreu de Catalunya.

[Font: Enciclopèdia Catalana]