dijous, 24 d’abril del 2008

Renaixença

La Renaixença és l'adaptació del moviment romàntic europeu a Catalunya i representa el ressorgiment de la catalanitat en tots el seus vessants.

Significa el retrobament per part de les elits intel·lectuals dels valors autòctons i es manifesta en un ampli moviment intel·lectual, especialment literari i també històric, que té una evident dimensió política nacionalista.

Oriol Pi de Cabanyes el defineix:
«Amb el nom de Renaixença hom entén el moviment que, d'acord amb el profund canvi estructural iniciat dins la societat catalana a la segonameitat del segle XVIII, reelabora i enforteix la consciència diferencial dels membres d'aquesta societat al llarg de tot el segle XIX i d'una progressivament dinàmica. En el benentès que aquesta represa de la consciència de la pròpia identitat no afecta solament la llengua i la literatura sinó tots els fenòmens culturals que es produeixen i s'interrelacionen en el si d'aquest procés.»
[Font: PRATS-LLOPART-PRAT (1982)]

Diu la Viquipèdia:

«[...] és un moviment cultural que disposa d'estímuls inicials a la dècada compresa entre 1830 i 1840, però que es desemvolupa entre 1840 i 1880. [...] La Renaixença és consolida a l'entorn d'una burgesia culta que troba en el romanticisme un interès pel propi passat. És reivindica un passat gloriós durant la formació de les diferents nacions europees, a l'edat mitjana.»