dimecres, 23 d’abril del 2008

etnologia

etnologia f - Branca de l'antropologia que estudia, amb comparació sistemàtica, les diferents societats, sobretot a partir de les seves pràctiques i creences.

EN ethnology
ES etnología
FR ethnologie

Font: Viquipèdia.L'etnologia empra les dades que li forneix l'etnografia i intenta d'establir les lleis que determinen la conducta, les realitzacions i l'evolució d'un grup humà o d'una àrea cultural.

L'etnologia considera la tecnologia, els mètodes econòmics, les institucions socials i polítiques, les creences religioses, les creacions artístiques i el folklore com a parts del sistema adoptat per un poble com a resposta al seu ambient històric i natural. Aquest estudi constitueix ja pròpiament l'antropologia cultural.

[Font: Enciclopèdia Catalana]

L'etnologia tracta sobre el coneixement de les ètnies, els seus costums, llengua, tradicions, etcètera. Cal no confondre aquests dos mots.

A França la confusió entre Antropologia i Etnografia és tal que s'utilitzen com a sinònims; nosaltres seguim a grans trets el model anglès. Podríem dir que l'antropologia és la ciència, la cultura el subjecte d'estudi i l'etnografia l'eina de treball.

[Font: Antropologia cultural]