dimecres, 23 d’abril del 2008

etnografia

etnografia f - Ciència que descriu els costums i les tradicions dels pobles.

ES etnografía
EN ethnography
FR ethnographieL'Etnografia és la ciència de treball de l'antropòleg. Com a concepte de mètode i producte es caracteritza per fer ús del mètode inductiu (que porta a la comprensió), però no exclusivament. La principal característica d'investigació és que es porta a terme al propi medi natural, no al laboratori. Comporta una relació cara a cara amb el subjecte d'estudi (en funció de l'objecte d'estudi). Presenta una reflexió de les perspectives i conductes dels estudiats.

L'etnògraf conviu amb la gent durant l'estudi i aprèn la seva llengua i cultura mitjançant la participació, l'observació i la interrogació.

[Font: Antropologia cultural]