dissabte, 18 d’octubre del 2008

context

context m - Entorn lingüístic que acompanya un enunciat.

sin. cotext m

ES contexto
EN context
FR contexte