dissabte, 11 d’octubre del 2008

complement

complement m - Mot o conjunt de mots que té la funció de completar el significat d’algun element de l’oració, del qual depèn.

ES complemento
EN complement
FR complément