dissabte, 11 d’octubre del 2008

compendi

compendi m - Exposició succinta d’allò que conté de més substancial una exposició, una obra, etc., més extensa.

ES compendio
EN compendium
FR compendium