dissabte, 11 d’octubre del 2008

classificació taxonòmica

classificació taxonòmica f -Determinació d’una categoria (d’entre un conjunt de categories possibles, per exemple en una taxonomia) per a un objecte o concepte.

ES clasificación taxonómica
EN taxonomic classification
FR classification taxonomique