dissabte, 26 de juliol del 2008

antologia

antologia f - Recull de texts de diversos autors o de diverses obres d’un mateix autor, fet amb criteris històrics, temàtics, crítics o didàctics.

sin. florilegi m

ES antología
EN anthology
FR anthologie