dimecres, 16 d’abril del 2008

refrany

refrany m - Oració completa i independent que, en sentit directe o al·legòric, i generalment de forma sentenciosa i el·líptica, expressa un pensament a manera de judici en què es relacionen almenys dues idees.

sin. parèmia f

ES refrán
EN saying
FR proverbe

OC arrepervèris

Ex.: «Músic pagat fa mal so» | «Any gelat, any de blat».


Sobre el mot arrepervèris, en aranès, el vaig descobrir arran d'adquirir unes postals a la Vall d'Aran, sobre refranys il·lustrats. Després ho he trobat documentat a Internet, també.