dimecres, 16 d’abril del 2008

principi

principi m - Axioma, postulat. Cadascuna de les veritats admeses tradicionalment com a evidents per elles mateixes i com a normes segons les quals procedeix tot discurs.


ES principio
EN principle
FR principe