dimecres, 16 d’abril del 2008

frase feta

frase feta f - Frase d'una llengua que té una forma estereotipada i invariable, el significat de la qual no pot ser deduït del significat dels seus components, i que gairebé mai no es pot traduir literalment d'una llengua a una altra.

ES frase hecha
EN idiom
FR phrase faite

Ex.: En són un exemple les frases fetes «ploure a bots i barrals» en català, «llover a cántaros» en castellà i «it's raining cats and dogs» en anglès.