dijous, 17 d’abril del 2008

Costumari Català

Costumari Català. El curs de l'any (1950-56) és l'obra cabdal del folklorista Joan Amades.

És un recull de les tradicions folklòriques de totes les terres de llengua catalana, seguint el curs de l'any i l'ordre natural del pas de les estacions des de l'1 de gener fins al 31 de desembre.

Entre les tradicions, festes i costums populars podem trobar a l'hivern el dia de Reis, el Carnestoltes i la Quaresma, a la primavera el dia de Sant Jordi i la Setmana Santa, Sant Joan de cara a l'estiu i a la tardor el dia de Tots Sants.

Com diu l'Enciclopèdia Catalana és un «conjunt d'estudis sobre costums populars dels Països Catalans, segons el curs de l'any (hivern, primavera, estiu i tardor), comentats i publicats per Joan Amades, en cinc volums (Barcelona 1950-56). Les dades són de valor desigual, però és el recull més complet publicat sobre folklore català.»

La primera edició és de l'any 1950. Posteriorment, el 1982, les editorials Salvat i Edicions 62 (en col·laboració) en van fer una reedició en facsímil, en cinc volums. L'obra està composta per més de 5.000 pàgines, 4.908 il·lustracions en blanc i negre i 28 il·lustracions en color a les portadelles i làmines desplegables.

De la Viquipèdia extrec l'objectiu, mètode i contingut de l'obra:
«L’objectiu del Costumari era recollir i deixar constància escrita de tot allò que els catalans feien impulsats per la tradició. Amades es mou impulsat per dues raons: l’interès etnogràfic, és a dir dels costums en sí mateixos, i la percepció que el saber tradicional estava amenaçat.

Es proposa doncs, fer una àmplia recopilació, incloent: creences, preocupacions, supersticions, refranys, cançons, danses, jocs, documents gràfics, costums, rondalles... És molt conscient que indirectament està fent un important treball de recull lexicogràfic. Va comptar amb la col·laboració de Joan Tomàs i Parés, que el va ajudar especialment en la recerca de cançons i músiques populars arreu del territori de parla catalana.

Amades utilitza dos tipus de fonts: les bibliogràfiques i l’entrevista directa a persones de tot tipus, edat, estament i ocupació.

Les dades recollides es van estructurar en dos eixos ben diferenciats:

 • Costums col·lectius, que s’organitzen seguint el curs de l’any . Les estacions i els mesos de l'any serveixen per estructurar els volums. Aquests continguts són els que recull l’obra que ens ocupa, el Costumari Català.
 • Costums individuals, seguint el curs de la vida, del naixement a la mort. Aquests continguts formarien part d’una obra posterior, Folklore de Catalunya.

Joan Amades va dedicar 35 anys a la coordinació del Costumari, incloent el recull d’informació, la redacció, la integració dels diferents documents i l’estructuració el els cinc volums esmentats.»


Sumari dels volums
 • I. Hivern. Pròleg. Hivern. Desembre (des del 21). Gener. Febrer. Març (fins el 20).
 • II. Les Carnestoltes – La Quaresma – Setmana Santa – El cicle pasqual.
 • III. Corpus. Primavera. Març (des del 21). Abril. Maig. Juny (fins el 21)
 • IV. Estiu. Juny (des del 22). Juliol. Agost. Setembre.
 • V. Tardor. Setembre (des de l’1 al 20). Tardor. Setembre (des del 21). Octubre. Novembre. Desembre (fins el 18). Bibliografia. Índexs.
Cada estació té una introducció general . A començament de mes hi ha les qüestions més destacables del període. A continuació es recullen els aspectes fonamentals de la vida a quatre entorns diferents:
 • la vida al camp (centrat sobretot en la pagesia),
 • la vida a la muntanya (ramaderia),
 • la vida a la costa (pesca) i
 • la vida a poblat (comerç, construcció, artesania...).
Després es passa a una relació de costums i tradicions dia a dia, amb especial atenció al santoral. Les diades més importants són especialment destacades.


Mira també