dimecres, 16 d’abril del 2008

axioma

axioma m - Proposició indiscutida, admesa per tothom.

ES axioma
EN axiom
FR axiome

Ex.: «Dos i dos fan quatre».