dimecres, 16 d’abril del 2008

adagi

adagi m - Formulació que resumeix breument un principi moral o una observació de caràcter general.

ES adagio
EN adage
FR adage

Ex.: «Pagès pereós, pagès miseriós».